Många har sett  SAP’s lansering av S/4 HANA och blivit nyfikna och imponerade! Både partners och kunder är nyfikna. SAP har gjort en mycket bra lansering. Nyckelbegreppen enkelhet, snabbhet och användarvänlighet är bra. Detta är centrala problem med dagens system. Så därför är nyfikenhet befogad.

Men hur tar man sig till S/4 HANA?

Många kommer påverkas och det krävs att man gör saker och ting i rätt ordning för att minimera risker samt göra det på det mest effektiva sättet. Det är också viktigt att synliggöra vem och vad som påverkas. Då det inte bara är SAP-aktiviteter som händer hos ett företag :-).

Jag ser att man måste bryta upp frågan i tre perspektiv:

  • People: Hur påverkas användare och organisationen!
  • Process: Vilka processer påverkas?
  • Product: Vilka produkter (IT-system) påverkas?

Denna uppdelning utlagd i tid skapar ett bra översikt för beslutsfattare.

Roadmap
Roadmap

Ytterligare en vinkel som denna Roadmap kan ge är vem som är ansvarig för dom enskilda aktiviteterna:

  • Verksamheten
  • IT

När man är överens om hur man beskriver sin färdplan då kan man börja placera ut de aktiviteter som krävs för att ta sig till S/4 HANA.

Om ni är intresserad hur vi jobbar med S/4 HANA Roadmap så får ni gärna ta kontakt med mig eller Acando. Jag kommer dela med mig av vår syn kring färdplanen mot S/4 HANA!

Nästa blogg finner du här:

Resan mot S/4 HANA fortsätter del 2 (Vad används i mitt system)

Resan mot S/4 HANA fortsätter del 3 (Förstudie, RDS:er och Change Mangment)

Resan mot S/4 HANA fortsätter del 4 (Vilka val har jag och hur migrerar jag)

Resan mot S/4 HANA fortsätter del 5 (Vilken funktionalitet har fått förenklad datamodell?)

Resan mot S/4 HANA avslutas del 6 (Nu kör vi)

Hur bygger man ett business case för S/4 HANA?