När bilden av vad som används i erat SAP system (AS-IS) är klar då är det dax att planera för vad som ska ska användas i S/4 HANA. Även frågan om var man ska köra sina processer är av intresse, d v s installerad dom lokalt eller köra dom i molnet. Dessa frågeställninga ser vi att man kan dela upp. Funktionalitetsanalysen ser vi som något som Verksamheten bör ha ansvar för. Analysen var det är lämpligt att köra processerna ligger IT närmast.

Förstudie

Vill man snabbt få upp ett S/4 HANA system kan det vara klokt att välja en leverantör som kan erbjuda ett system i molnet. Acando erbjuder ett så kallat Mangaged Cloud, inom ramen för vår vår AM-tjänst http://www.acando.se/Enterprise-Solutions/Application-Management/ . Detta innebär att vi kan erbjuda ett S/4 HANA installerat och klart på bara ett par dagar.

Frågeställningar i samband med en “S/4 HANA förstudie” bör klargöra “Future State”, Vad är vårat mål? SAP ebjuder flera trappsteg:

1. Business Suite on HANA

2. Business Suite on HANA med Simplified Finanace

3. Business Suite on HANA med Simplified Finanace och Simplified Logistics.

Respektive trappsteg erbjuder olika fördelar.

För att förenkla implementering så erbjuder SAP ”Rapid Deployment Solutions” dessa hjälper dig att implementera SAP-funktionalitet. Vi inom Acando jobbar med RDS:er samt erfarnheter som vi gjort från en lång rad förändringsprojekt.

RDS

Det är inte bara IT som påverkas man måste också förhålla sig till dagens processer, och organisation. Genom att även ta in dessa perspektiv så kan vi se om ett förändrat arbetssätt är mer lämpligt än att anpassa IT till dagens processer och organisation. Detta kan med fördel göras så tidigt som möjligt.

Change Management

Nu så vet vi vad som används i dagens system vi har förberätt organisationen på vad komma skall och kanske också börjat göra vissa förändringar i organisationen för att möta S/4 HANA. Nästa blogg fokucerar på vilka installationsalternativ vi har.

 

Vill ni ha en djupare diskussion kring ovan nämnda saker får ni gärna kontakta mig eller Acando.