På SAPPHIRE NOW 2015 i Orlando berättade Mattihas Melich om nyheterna kring Solution Manager 7.2

Sättet som man beskriver sina processer och hur man modulerar blir nytt i Solution Manager 7.2.

Behovet för partner produkter typ ARIS och Signavio minskar. Solution Manager kommer att ge stöd för detta!!!

Under SAPTechEd i Berlin så pratade man om att Solution Manager skulle komma Q4 2015 men nu så har man bestämt sig för Q2 2016.

Du kan redan idag förbereda dig för dom fördelar som kommer med 7.2. Inom erbjudandet “IT Effectiveness runs on SAP Solution Manager” så har vi en metod som följer denna approach.

Documenting concept

Är du nyfiken så berättar vi gärna om detta.