Resan mot S/4 HANA fortsätter! (4)

I bloggen “Resan mot S/4 HANA (3)” nämnde jag tre olika trappsteg som man kan välja. Man kan hoppa över trappsteg eller ta det ena efter det andra:

  1. Business Suite on HANA
  2. Business Suite on HANA med Simplified Finanace (S/4 HANA)
  3. Business Suite on HANA med Simplified Finanace och Simplified Logistics (S/4 HANA)

Beroende på vilket steg du tar så tillför respektive steg ny funktionalitet, som du måste förhålla dig till och vissa aktiviteter följer med respektive trappsteg.

  1. Business Suite on HANA kommer att ge dig den samma datamodell som du har I ett klassiskt ECC system men mycket snabbare (in-memory databas). Tillsammans med snabbheten så exploderar användandet av förbättrad användaraccess (Fiori-appar).
  2. Business Suite on HANA med Simplified Finanace ger dig en förändrad datamodell för FI/CO-området och ytterligare förbättrad användaraccess. Den förenklade datamodelen är medlet för att uppnå ny ”Simplification” som Hasso Plattner pratade om vid lanseringen av S/4 HANA
  3. Business Suite on HANA med Simplified Finanace och Simplified Logistics kommer att ge dig en förenklad datamodel inom MM och Demand Planning. På SAPTechEd i Berlin demonstrerade man fördelarna med denna nya data modell.

Alla tre stegen löser man med migrering. Men vem som gör det och vad som påverkas beror på vilket av stegen som man väljer att kliva upp på.

  1. Business Suite on HANA: Detta är en teknisk databasmigrering. Egenutvecklad kod måste säkras för att se att den kan exekveras på en HANA databas. Detta underlättas om man vet vilken egenutvecklad kod som faktiskt används, d v s Custom Code Management.

2-3. Business Suite on HANA med Simplified Finanace och Simplified Logistics innebär att tabeller slutar att användas. Nu måste du migrera data från gammal struktur till den nya förenklade, med hjälp av standardprogram. Om du har egenutveckling som använder sig av den gamla datamodellen så måste du anpassa koden till den nya datamodellen.

Nedan ser ni en bild som visar dom tre stegen som man kan ta. Man kan stanna på ett steg (Business Suite on HANA) eller gå direkt till S/4 HANA.

Migration steps

 

Vill ni ha en djupare diskussion kring ovan nämnda saker får ni gärna kontakta mig eller Acando.