Varför behöver vi ytterligare en kanal för att kommunicera kring ”det nya SAP”? Räcker det inte med det som Acando tillhandahåller på den traditionella hemsidan, de inlägg som anställda gör på LinkedIn eller i olika SAP-relaterade forum som SCN och OpenSAP? På samma sätt som SAP stöps om i nya formar i och med S/4 HANA och Customer Engagement & Commerce så måste även partners förnya sig. Inom Acando har vi hållit på med SAP sedan Hedenhös, och i mångt och mycket har vi framgångsrikt kopierat receptet från år till år. Givetvis har vi investerat i att ta till oss nya lösningar och ta fram marknadsanpassade erbjudanden, men kommunikationen med er, våra kunder och kollegor har nog sett i stort sett oförändrad ut sedan starten där i mitten-slutet av nittiotalet.

OmniChannel

Som individer är vi dock väldigt flitiga med att dela med oss av våra erfarenheter på privata bloggar, via instagram- och Twitter-konton. Vi engagerar oss på olika forum och bygger på så vis upp ett förtroendekapital. Tanken är nu att samla lite av den kraften och kreativiteten under ett och samma paraply här på acandosap.com, för att på så vis skapa en gemensam kanal för informationsspridning. Vi hoppas givetvis att ni skall hitta något intressant här på sajten och att ni väljer att interagera med oss i de frågor som känns relevanta för er.

Att sajten lanseras just under 2015 är ingen slump utan det är så att de omvälvande satsningar som SAP gör slår an en viss sträng inom många av oss på Acando. En stor del av vår kompetens ligger inom ERP-området och under de år då budskapet kring Moln och HANA har varit totalt dominerande så har detta område kommit lite i skymundan. Med lanseringen av S/4 HANA och en revitaliserad CRM-lösning samt superintressanta förvärv så är vi många som fått en otrolig energi för att fördjupa oss mer och försöka förstå hur vi skall kunna använda ”det nya SAP” för att på bästa sätt hjälpa våra kunder. De kunskaper som vi bygger på oss i våra projekt och i våra efterforskningar kommer vi dela med oss av på denna blogg.