Vi har nu benat ut dom viktiga beståndsdelarna och förutsättningarna för att åka med på S4 resan.

  • Vad är S/4 HANA
  • Vilka steg krävs för att ta mig dit
  • Vilka förutsättningar bör jag tänka på och planera för

Nu åker vi!

Roadmap utan system

När vi lämnade roadmap bilderna i Roadmap blogg nr 3 så såg bilden ut så här. Jag har dock lagt till IT process Innovation stegen. IT måste också förändra sig för att försvara sitt existensberättigande. Om inte så upplevs IT som en bromsklass. Verktyg och robotteknik måste bli en naturlig del för att hantera en komplex värld, där man både förvaltar och nyutvecklar agilt (Bi-modal governance). Gartner lyfter detta som ett viktigt fokusområde för CIO’s. SAP har Solution Manager för att möte dessa behov, med metodiken “2 Value releases per year”.

Jon Reed från Dignomica  ser det på samma vis i artikeln ” HANA business case realities – demystifying the SAP S/4 HANA migration” . Denna artikel lyfter även fram den förenklade metoden av att förflytta sig från Business Suite till Business Suite on HANA, med hjälp av DMO. Data Migration Option migrera data+uppgraderar+Unicode converterar på en gång. Detta är ett område som få kunder känner till har jag märkt när jag prata om ”Roadmap till S/4 HANA”.

 

Men nu är det dax att lägga in projekten som lyfter er till S/4 HANA och når fram till SAPs budskap om ökat affärsvärde. Bilden nedan visar på en kund som tar en fasad resa. I samtal med Sven Dennecken, vid SAPSA vårimpuls, så sa han att detta är den vanligast approach kunder idag tar. Så exempelkunden börjar med

  1. Business Suite on HANA under 2016
  2. 2017 drar man igång projekten för Simple Finance och Simple Logistics
    1. Ett tänkbart argument är att man vill ha med ”simplified” Sales and Logistics. Denna simplifierade funktionalitet kommer inte förrän under 2016.Titta gärna på Roadmap nr 5

Roadmap med system

Projekten är nu placerade i tid och storleken av projekten har identifieras i samband med förstudierna.

Roadmap med UX

 

 

När Business suite on HANA är på plats öppnar sig en ny värd av User eXperience (UX). Nu använder sig slutanvändare av Fiori appar som innhåller relevant information för deras roller. Om rollen krävde någon enstaka SAPgui transaktion så har vi ”Fiori:fierat” dessa med hjälp av SAP Personas. Så vi har allt i Fiori Launchpad

Roadmap HCP

Då kunders landskap inte endast består av SAP, men man gärna vill att slutanvändarna ska få samma användarupplevelse/kraftfulla HANA funktionalitet, så kommer Hana Cloud Platform in i Roadmap:en. HCP ger dig som kund en verktygslåda att bygga ytterligare funktionalitet ovanpå dina befintliga non-SAP system. SAP funktionaliteten behöver inte denna komponent. Det finns redan i HANA Platformen. Det kommer fördjupande bloggar om detta.

Roadmap design thinking

 

Nu så finns SAPs nya förenklade, snabba och användarvänliga funktionalitet.

Men, det kanske inte räcker!

Du måste ju så fortsätta vara innovativ!

Med ett systemlandskap som dina konkurrenter också har (brilliant sådant) så behöver du bygga funktionalitet som skiljer dig från mängden. Du behöver vara innovativ. Samma utmaning frågade SAP sig själva när dom lanserade Fiori-ramverket. Hur bygger vi relevanta Fiori standard-appar. Svaret föll på ”Design Thinking” En metod som tar fram innovation! Titta gärna på opensap.com kursen ” Creating Business Value with User Experience”

Roadmap andra projekt

Som ett sista steg innan vi kan avsluta vår Roadmap så kommer det ju en massa andra saker in i bilden J

  • Projekt X
  • Projekt Y
  • Projekt Z

Men Future state är satt, vi tror på SAP som möjliggörare för att vi som kund har valt rätt väg. Vi på Acando har bredden och djupet för att hjälpa er att ta er dit. Det handlar inte ”bara” om en produkt. People och Process måste också följa med. Våga ta första steget! IT kan göra skillnad!

Kontakta mig eller Acando om du vill ha en träff för att diskutera detta