Alla pratar om innovation! Men hur skapar man innovation?

 

Vi som har jobbat med IT vet att vi ofta får en önskan om ändring från verksamheten. Ibland så är vi med i analysarbetet ibland är det bara en ”beställning”. Ofta har verksamheten någon hos sig som är mer ”IT” och hen diskuterar lösningen med oss. Verksamhets-IT har ofta en ganska bra bild av vad dom vill ha. Men är detta bra desing? Löser vi problemet? Slutanvändarna som ska använda funktionaliteten blir ofta först inblandade i testfasen, och då ganska sent. Vanligtvis under ”User Acceptance Test” då kan det ha gått låååång tid innan designen sattes.

Med HANA platformen så kan vi ändra vårt sätt att jobba, vi kan vara mer Agila, vi kan jobba enligt metoden ”Design Thinking”

SAP har valt denna väg. För att addresera problem på ett innovativt sätt. Jag är också övertygade att detta är en väg framåt för att finna innovationer hos er. Historien kring ”Designe Thinking” hos SAP startade så här:

I bloggserien kring ”Roadmap till S/4 HANA del 6” avslutades med att inkludera ”Design Thinking”. Denna del kan man naturligtvis börja med tidigare. Design Thinking behöver inte en HANA platform, men det underlättar. För nu kan vi anpassa gränssnitten så vi möter slutanvändarna.

Utmärkt UX design bygger på tre delar.

UX design

Det gäller att träffa mittpunkten och detta är möjligt om man tar in alla aspekter:

 • Snyggt
 • Gångbart för verksamheten
 • Genomförbart inom IT

Om det blir övervikt åt något av hållen så missar man något annat perspektiv. Historiskt så har SAP haft svårt att erbjuda den flexibilitet som idag är möjligt med Fiori-ramverket. Det är också inom detta område som det kommer att vara möjligt att ”anpassa” utan att förstöra kärn-processerna. Det är inom Fiori-ramverket som det kommer vara möjligt att anpassa, utan att riskera påverka framtida uppgraderingar.

Men vad ska man då bygga? Det är då Design Thinking kommer in, som bygger på tre huvudfaser:

Design Thinking overview

 1. Under discover så träffas man en grupp av människor som representerar olika kompetensområden och perspektiv (ex. Människor- Verksamhet och IT-perspektivet).
 2. Vi börjar med att definiera vårat problemområde.
 3. Därefter så går vi ut och betraktar slutanvändare och hur dom upplever deras nuvarande tillstånd. Under denna period är det helt avgörande att ställa frågor. Lösningar är inte något man pratar om.
 4. Sedan återsamlas man och dokumenterar allas problemperspektiv och gruppera allas perspektiv.
 5. Välj ut det viktigaste och mest möjliga område att lösa.

Design Guideline

 1. Nu så ska vi prototyp:a, bygga en applikation som användarna kan titta på. En bild säger mer än 1000 ord, som det brukar sägas. Denna prototyp kommer vi sedan använda för att följa upp våra lösningsförslag. SAP erbjuder verktyg och Fiori-artifakter som kan användas för att prototypa.
 2. Sedan går vill tillbaka och pratar med slutanvändarna. Vi får inte bli för ”kära” i vår lösning, det är slutanvändarna som avgör om det är bra. Denna process kan rulla på tills resultatet är tillfredsställande och att vi träffa mittpunkten på UX-diagrammet.

Design Thinking part 2

 1. När designen har fått accept av slutanvändaren och uppfyller UX-diagrammet.
 2. Så är det dax att implementera lösningen (Delivery-fasen). Här kan vi bygga den i SAPs Molnlösning, Hana Cloud Platform, eller om man redan har en Hana platform implementera den på sitt egna system.

 

Jag är övertygad att detta är vägen framåt, vi måste våga vara Innovativa! SAP HANA är inte bara suvverän standardfunktionalitet, det är också en platform som möjlig gör att bygga innovativa applikationer!

 

Lycka till, vi kommer gärna och kör en Desing Thinking workshop om ni vill testa!