Det är kanske lite väl krystat att koppla den pågående Digitala Transformationen till temat om den Amerikanska drömmen i Arthur Millers pjäs, men titeln går åtminstone att ta till sig och använda i resonemanget. För det handlar onekligen om ett skifte inom hur vi närmar oss våra blivande kunder för att skapa affärsrelationer. Traditionell sett har vi jobbat mycket med direktförsäljning i form av fötter på marken som besöker kunder och försöker tajma deras behov mot våra tillgängliga kompetenser och erbjudanden. Detta fungerar förhållandevis bra när man känner till kunderna och framför allt när man har etablerade kontakter som öppnar dörren när man ringer på. Om vi nu accepterar att den värld som ligger framför oss bygger på andra ekonomiska modeller där kostnaden för att etablera en ny kund inte får vara så speciellt stor då den skall bäras upp av korta resursminimerade moln-projekt, har vi då råd med den här typen av säljaktiviteter? Svaret är givetvis ett rungande NEJ!

Arhur Miller från Wikimedia Commons (United States Department of State)
Arhur Miller från Wikimedia Commons (United States Department of State)

Den här bloggen är ett av många exempel på hur kommunikationen med kunderna vrids om från att ha säljfokus till att handla mer om informationsspridning och reflektion. Det är viktigare att dela med sig av sina erfarenheter, tankar och idéer i dagens digitala verklighet för att skapa intresse och i slutänden nya relationer. Så tänk på det nästa gång ni får en sådan där snilleblixt. Dela med er, och öppna upp för en dialog kring ert resonemang, eller för att citera Willy Loman i Act I.

The man who makes an appearance in the business world, the man who creates personal interest, is the man who gets ahead. Be liked and you will never want.