Det kan tyckas lite långsökt att leta efter svar i en bok som beskriver hur elitidrottare jobbar med att skala av den där sista hundradelen för att kunna stå där högst upp på podiet eller lyfta den där åtråvärda bucklan. Det är väl bättre att grotta ned sig i Malcolm Gladwell, Peter Drucker eller Daniel Pink för inspiration, det gör ju alla andra?

If you only read books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking

– Haruki Murakami, Norwegian Wood

Det som vi kan lära av McClusky är hur eliten tar de där minimala förbättringarna och staplar dem på varandra tills de faktiskt summerar sig till något konkret och användbart. Vi har ju snuddat vid det tänket tidigare med uppmaningen att börja jobba med en Roadmap. I boken formuleras dessa tankar av Dave Brailsford som ”the aggregation of marginal gains”. När det gäller just Roadmaps inom S/4 HANA och CEC så skulle jag vilja säga att varje förbättring / inkrement är hyffsat stor, men poängen är just att det är det sammanlagda resultatet som spelar roll i slutänden. När vi diskuterar Roadmaps så försöker vi lyfta in dimensionerna People, Process och Product, och även om dessa tre dimensioner inte kommer röra sig framåt i en synkroniserad marsch så är det den sammantagna effekten som leder till påtagliga förbättringar. Sedan är det givetvis så att enskilda aktiviteter också har ett värde i sig, och det är här som det än en gång blir så viktigt att tänka just Roadmap, och styra sina projekt med helheten framför ögonen.

Så tänkt på det nästa gång du möter argumentet ”Varför skall vi ödsla tid på UX och Fiori, det kommer ju inte lösa våra problem?”. Svaret är att ”användarupplevelsen är en viktig pusselbit för att få till effektivare processer och svara upp mot en ny generation användares förväntningar”. Det är således inte den isolerade pusselbitens till synes marginella bidrag som skall utvärderas, utan det sammanlagda resultatet.

En annan sidoeffekt av att läsa den här typen av litteratur är att man också inser hur dåligt tränad man är, så nu blir det att dra på sig löpardojjorna och ta en runda!