Nu har det gått tretton veckor sedan SAP med Hasso Plattner i spetsen annonserade S/4 HANA i New York. För de flesta av oss har det varit bråda dagar att skaffa en kunskapsmässig basplatta så att vi kan börja fundera på hur vi skall ta oss an den förändringsresa som vi alla måste påbörja. Min kollegor med Kalle i spetsen har redan hunnit formulera ett Roadmap-koncept som är lackmus-testat på flera kunder med väldigt positiv respons. Internt hos oss på Acando har det också varit en febril aktivitet med genomgång av demo-miljöer, allmän kompetensbreddning via OpenSAP och Partner Edge samt konkreta diskussioner kring hur man bygger en långsiktigt hållbar ekonomisk modell baserad på tjänsteleveranser i Molnet.

Mitt i all denna febrila aktivitet så känner jag dock att det är på sin plats att faktiskt luta mig tillbaka lite och reflektera över det som nu sker runt omkring mig. Mitt första och starkaste intryck är vilken otrolig energi som har frigjorts i organisationen sedan SAPs tillkännagivande. Och kanske då inte bara just nyheten kring S/4 HANA utan hela bilden av SAP där man även har lyft sin grafiska profil, positionerat sig tydligt inom Internet of Things och börjat bygga marknadens enda kompletta Customer Xperience-plattform.

Hur manifesterar sig då denna energi hos en så pass traditionell SAP-leverantör som Acando?

Trender

Det är inte alltid helt lätt att sätta fingret på vilka beteenden och inställningar som förändras, men om jag skall ge mig på att sammanfatta vad det är som händer så tror jag det är följande tre skiften som har börjat utkristallisera sig.

  • Den första handlar om hotet från Off-shore-leveranser och tekniska innovationer som man som konsult inte riktigt känner att man kunnat ta till sig. Sedan blir det inte bättre av att undertecknad brukar förutspå den traditionella SAP-leveransen som död inom 5-10 år. Sammantaget så har många känt att det finns ett reellt hot mot den verklighet (och i förlängningen trygghet) som man vant sig vid. På något mystiskt sätt har dock denna ovisshet plötsligt bytts ut mot en känsla av att det finns enorma möjligheter i det nya SAP. En känsla av att jag som individ faktiskt kan hitta helt nya möjligheter, men där ändå mina tidigare erfarenheter från SAP-världen har ett stort värde.
  • Det andra som jag tycker mig kunna se är en tydlig glidning hos vissa att vilja ändra på den inofficiella status man har i sina nätverk. Tidigare har det varit rätt bra att kunna titulera sig som djup expert inom något komplicerat verksamhetsområde, och vara den där personen som alla vänder sig till. Samtidigt har man då kunnat ducka för att bredda sin kompetens eftersom man sitter så djupt fast i sitt expertområde. Nu har jag känslan av att det är eftertraktat att bli betraktad som en pionjär inom de nya lösningarna från SAP. Det finns ett väldigt starkt nätverksvärde i att vara påläst på det alla senaste och vara bland de första som kastar sig ut i avgrunden.
  • Slutligen så observerar jag (kanske som en följd av nummer ett och två snarare än som en egen trend) att det finns en ökad öppenhet kring att försöka förstå helheten, även om den involverar saker som jag normalt sett inte brukar ta till mig, som In-memory-teknik, User Xperience-paradigm och Molnarkitektur. Från att ha varit rätt så nöjd med att botanisera inom ramarna för ens egen lilla inmutning så är nu många nyfikna på de kringliggande områdena, och inte minst då tekniksidan. Sedan tror jag delvis detta har sin grund i att det sker ett kollektivt kunskapslyft där vi försöker sporra varandra till deltagande i kurser på OpenSAP mm, och gemensamt skapa oss en bild av det nya SAP.

Det finns säkert många fler bra exempel på vad som sker, och kanske har du som läser detta en möjlighet att hitta de drivkrafter som finns på just ditt företag, om du bara lutar dig tillbaka en stund och reflekterar över tillvaron.