Hur var då SAP Nordic Partner Summit?

Nicholas Rouse inledde med att hamra in det nu så välbekanta mantrat om snabb och konstant förändring, samt den för de flesta företag oundvikliga digitala transformation som behövs för att bibehålla relevans och marknadsposition. Vi fick också den officiella H1-2015 S4HANA-siffran för EMEA (exklusive DACH) – 185 kunder har nu valt att investera i S4HANA.

Sedan gick det lite på tomgång emellanåt, men Andre Borchert lyfte fram en tag line som jag gillar och tänker använda mig av framöver

 S4HANA – the Digital Core in the Digital Economy

När det gäller breakout sessions så prioriterade jag allt CxM-relaterat, vilka inleddes av Scot Henney som gav en bra genomlysning positioneringen av CEC (Customer Engagement & Commerce) på marknaden. Det tydliga budskapet var att all positionering sker med en given industri i fokus. Scot gav oss också en ”sneak peak” av SAPs stora satsning BEYOND CRM som kommer pushas ut framöver (tydligen har man hyrt Yankee Stadium för att lansera detta). Det blir någonting att hålla utkik efter!

Scot delade också med sig av en del SAP-internt material som visade på vikten av att positionera sig hos kundens CMO snarare än dess CIO. Det handlar om att sälja en möjlighet till innovation före verktyg/system, och även om detta inte är någon nyhet så kunde han visa på väldigt tydliga och kvantifierade KPI:er som han bad oss hålla inom konferensrummets fyra väggar. Utan att bryta mot den restriktionen kan man säga att potentialen till försäljning mellan de båda skiljer med en faktor fyra till fem!

Jens Feilberg tog upp ämnet ”The New Reality in Marketing” som gav en intressant insikt i hur SAP har jobbat med sin egna digitala ansats för varumärkesbyggande och “demand generation”. Run Simple är det budskap som aktiviteterna fokuserar på, och merparten av marknadsföringen syftar till att få ut detta mantra, och få det att kännas trovärdigt för varumärket SAP.

SAPs strategi känns väl genomtänkt med två tydliga leverabler – Awareness och Engagement. Storytelling är ett genomgående tema och det är tydligt att man anammat mycket av konsumenttrenderna av att försöka tala till den enskilde individen (kalla det Segment of One, kontextuell/relevant eller vad du vill). Vi kommer se mycket av detta i form av mer känslomässigt laddad marknadsföring framöver. Video är den kanske viktigaste kanalen för att nå ut och det finns redan ett par mycket bra exempel på YouTube (Googla på SAP Run SImple).

Nordic Summit

Lagom hinner jag nu börja smälta allt detta när det är dags att ställa in siktet mot nästa bergstopp. Efter att under dagen ha avverkat Himmelbjerget så är nästa mål av än högre dignitet.

Nu börjar jag faktiskt att drabbas av något som skulle kunna liknas vid riktig toppfeber för målet är en riktig höjdare i min bok. Nära ett dygns resande från dörr till dörr, följt av några dagars acklimatisering på rätt höjd innan det är dags för den sista etappen mot toppen. Det som hägrar är det mytomspunna Gartner Customer 360 Summit. Vågar knappt tänka på hur mycket kundfokuserad energi och kunskap som samlas under samma tak under dessa intensiva dagar. Jag är väl förberedd inför försöket att nå toppen. Jag har läst igenom samtliga presentationer inför de seminarier jag tänkte besöka och jag har börjat formulera ett antal frågeställningar som jag vill ha besvarade under dessa dagar. Om allt nu går i lås så kommer jag även få möjlighet att prata enskilt med en av Gartners analytiker kring de utmaningar inom digitalisering som vi står inför inom vår industri ”Professional Services”. Det är ju inte helt självklart tycker jag hur man jobbar med den digitala agendan som tjänsteleverantör inom affärssystem.

De tips och idéer som jag får från denna Summit kommer jag sedan dela med mig av här på bloggen, så om ni också brinner för kundupplevelser och digital transformation kika gärna in här igen under de kommande veckorna så kanske ni han hitta något matnyttigt.

Nog snackar, på med stegjärnen och slå på flödet i syrgastuben för nu är det ytterligare en Summit som gäller!