Nu har vi kommit fram till en tid där vi allt mer går från ord till handling när det gäller SAPs nya innovationsplattform. I vårt Roadmap-tänk som det skrivits mycket om här på bloggen så är en trolig ansats för kunder som redan har SAP en gradvis förflyttning över på Business Suite on HANA för att sedan ta steget fullt ut och dra nytta av deT nya ”förenklade” SAP. Caroline Rosqvist som är senior finanskonsult här hos oss på Acando var tidigt ute att intressera sig för området och tog chansen till vidare förkovring genom att gå en kurs på ämnet Simple Finance hos SAP i London

Caroline Rosqvist
Caroline Rosqvist – Acando

Q: Vilka var förväntningarna inför kursen?

Att bli bekväm med sFIN som begrepp och gå från att kunna prata i övergripande ”säljtermer” till praktiskt kunskap om vad funktionalitet och migrering verkligen innebär. Har läst på nätet och sett några webinars kring sFIN men förväntningen var att få detaljerad kunskap kring vad det handlar om i realiteten och vad det innebär för våra kunder. Det handlar om att få mer konkreta verktyg som beskriver ”så här gör man” för att gå från classic GL/new GL till sFIN. Sedan önskar man ju få en djupare insikt kring vad en migrering innebär och hur IMG-sättningarna ser ut.

Q: Uppfylldes dessa förväntningar?

Ja, under de två dagarna guidades vi genom sFIN av en mycket duktig handledare med erfarenhet av både SAP:s egen implementation och en av de första externa implementationerna i världen. Det som var avgörande var att det rörde sig om en person som verkligen har gjort detta själv och som kunde förmedlad kunskapen på ett mycket inspirerande sätt.

Q: Om man som SAP-kund vill migrera till sFIN – hur går man tillväga?

Som alltid är det lämpligt att börja med en förstudie för att jämföra as-is och to-be. Vilken funktionalitet används inom FICO idag? Vilken funktionalitet är inkluderad i dagens version av sFIN? Vad kan man använda och vilka effekter skulle det få på verksamheten? Att titta på de områden inom FICO som verksamheten upplever som komplexa, tungrodda och skapar flaskhalsar idag och analysera om dessa har blivit ”simplified” i tillgänglig version av sFIN.

Q: Vad innebär sFIN konkret med tre ord?

Förenkling, snabbhet och användarvänlighet!

Q: Några övriga reflektioner?

Det är trots allt en lång resa för både SAP som leverantör och oss som kunder och partners att gå från ECC till S/4HANA. Man måste vara medveten om att det handlar om en helt ny generation av ett system och det är en otrolig mängd program som ska designas och byggas om. Det handlar om förenkling och effektivisera men det är ett tufft arbete och vi kan inte förvänta oss att allting sker över en natt. Det kommer ta tid innan alla moduler är ”simplified”. Men det är spännande och värt att vänta på…

Samtidigt händer det saker hela tiden och SAP levererar nya funktionalitet i ett snabbt tempo. Det är händelserika tider vi lever i ur ett Finance-perspektiv. Det går inte att stanna i nuet för framtiden är snart här. Vi ligger just nu på version 1508 och det kommer nyheter i en strid ström…

Q: Vad är vinsterna med att implementera sFIN?

Det kommer bli enklare och snabbare att använda SAP men i vilken utsträckning är svårt att säga. Det beror på kundens verksamhet: volymer, organisationsstruktur, bokslutsprocess, vilka delar av FICO som utnyttjas, etc.

För oss som designar och utvecklar i SAP kommer det att bli en lättnad att slippa alla dessa tabeller som BSET, BSIS, BSIK, etc. och istället kunnat fokusera på ett mindre antal tabeller som innehåller allting man behöver.

Det kommer att bli spännande att se vad de nya gränssnitten och den förbättrade användarvänligheten kommer att göra för SAP:s anseende. Helt plötsligt har vi en helt annan tillgänglighet till systemet som kommer att gynna framför allt sällan-användarna. Jag tror inte att erfarna ”gamla rävar” inom FICO kommer att börja använda Fiori i någon större utsträckning då vanan med menyträdet och transaktionskoderna sitter i ryggmärgen. För sällan-användare och nya användare av SAP innebär dock apparna en stor förbättring och en modernisering som ligger helt i tiden för 2015

Q: Sammanfattning av sFIN och dagarna i London?

Som handledaren sa: ”Äntligen! Äntligen har Finance blivit sexigt”! Äntligen är det vi som får ligga i framkant och leda utveckling, design och funktionalitet inom SAP-världen!

Stort tack till Caroline som delar med sig lite av sina tankar och idéer kring Simple Finance. Om du som läser detta vill vet mer, tveka inte att kontakta undertecknad, eller varför inte Caroline Rosqvist direkt?