image

Det råder en värmebölja i San Diego som gör att vissa föräldrar till och med håller barnen borta från dåligt ventilerade skolor. Hos Gartner är det dock svalt och skönt med många inspirerande pass.

Två föredrag kring metoder synkar väldigt bra med lite idéer vi jobbat med inom Acando. Som de flesta av er säkert vet så har SAP lanserat SAP Activate som sitt nya metodikramverk för den nya generationen av produkter. Som ett komplement till detta är det också många som tittar på Design Thinking som föddes någon gång i slutet av 70-talet för att försöka se till att man inte fokuserar på att bygga produkter rätt, utan på att bygga rätt produkter (eller processer som i vårt fall). Relaterat till detta hittar vi koncept som Service Design och Lean Startup med bra exempel på hur man kan säkerställa att det man planerar göra kommer ha bra förutsättningar att lyckas. Ta Dropbox som ett bra exempel. De var inte säkra på att de skulle kunna göra filsynk till något sexigt så de producerade en video med sin vision som ett första steg (innan en enda rad med kod var skriven). När de snabbt hade fått 80.000 intressenter så förstod de att marknaden fanns där och kunde investera vidare.

Gartner lägger ytterligare en dimension till detta genom ett koncept de kallar Business Moments. Skall jag försöka mig på att förklara detta på några få rader i mina egna ord så får det bli att det handlar om att försöka konstruera en process eller en customer journey genom att bortse från alla nuvarande hinder och istället utgå från en ideal framtida värld. Ett exempel skulle kunna vara en affärsresa med späckat schema där första flyget blir kraftigt försenat, men där processen via IoT-information automatiserar hyrbilsleverans, sen incheckning på hotell och ombokningar av olika möten etc. Det handlar alltså om att söka inspiration i hur man skulle vilja ha det och inte i hur det funkar idag.

Jag har fått med mig många inspirerande kundcase från dessa föredrag som jag tänkte försöka kondensera ned till ett kortare inlägg som kanske kan fungera som inspiration även för er. Får be att återkomma med detta lite senare.

Min reflektion efter alla dessa metodikdiskussioner är att jag tror det finns ett stort värde i att försöka hitta ett sätt att kombinera SAP Activate, Business Moments och Design Thinking. Lyckas man med detta tror jag man kan hitta en väg att implementera SAP effektivt samtidigt som man får med sig en vision om Future State som gör en lite med framåtlutad och innovativ.

Sättet att göra detta tror jag en av Gartners analytiker gav svaret på

Don’t go home and fall in love with a concept, pursuing it on a full scale. Pick the bits that can enhance your existing tool kit!