Denna veckan har mitt fokus hamnat på hur Solution Manager kan hjälpa IT att driva sin verksamhet effektivare. Bland annat är nedanstående punkter återkommande i arbetet att effektivisera verksamheten.

  • Intelligent och automatisk upptäckt för att upptäcka beroenden och förenkla hanteringen av heterogena tekniska infrastruktur
  • Skalbar expansion av SAP Solution Manager användning, för proaktiv övervakning av infrastruktur.
  • ITIL – kompatibla SAP Solution Manager processer, med full tillgång till en beprövad Configuration Management Database ( CMDB )
  • Snabbare värdeskapande från IT till verksamheten säkerställer kontinuitet i verksamheten genom noggrann analys av näringslivseffekter

Med detta visar man på hur man skapar en transparent verksamhet och bygger kring ”Single-source-of-truth”, något som förtydligas i nedanstående bild.

ITIM

I kommande inlägg så kommer jag till att knyta samman informationen varför Solman är ”Single-source-of-truth” och hur man själv kan komma dit.