Search

allt eller inget om SAP

Month

Sep 2015

Under ytan på Simple Finance

Nu har vi kommit fram till en tid där vi allt mer går från ord till handling när det gäller SAPs nya innovationsplattform. I vårt Roadmap-tänk som det skrivits mycket om här på bloggen så är en trolig ansats för... Continue Reading →

Toppfebern fortsätter

Hur var då SAP Nordic Partner Summit? Nicholas Rouse inledde med att hamra in det nu så välbekanta mantrat om snabb och konstant förändring, samt den för de flesta företag oundvikliga digitala transformation som behövs för att bibehålla relevans och... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑