Ibland blir saker och ting liggandes. Jag har fått lära mig att fenomenet går under namnet Prokrastinering. Ända sedan FKOM i januari har Bill McDermotts (SAP CEO) självbiografi Winners Dream – a Journey from Corner Store to Corner Office legat på nattduksbordet och samlat damm. I slutet av sommaren började jag dock läsa den i favoritfåtöljen och ofta ackompanjerad av en god öl. Vet inte om det senare gjort att boken framstår i bättre dager, men i stort tycker jag det var en rätt så intressant läsning.

Ett visst mått av självförhärligande köper jag när jag läser en självbiografi. Det ligger i formatets natur att lyfta fram allt bra samtidigt som man glömmer eller förvanskar det som varit mindre bra. McDermotts skildring är vare sig lika verklighetsfrånvänd som Zalatans eller lika rå och utlämnande som Anthony Kiedis, men framför allt den andra halvan av boken är rätt intressant som ett tidsdokument över framväxten av det nya SAP. Ett SAP som tog ett kraftigt omtag under Bill McDermott och Jim Hagemann Snabes co-CEO-ledning från 2010 och fram till Jims sorti från tronen förra året. Boken sträcker sig fram till lanseringen av HANA och de Simplify-initiativ som rullades ut under 2014, så den har ganska exakt ett år på nacken nu, men den känns fortfarande aktuell.

Även om jag inte alltid faller för den amerikanska retoriken och de tunga visdomsorden som ”Air cover for the Troops” och ”Truth is still the ultimate Currency” så finns det en möjlighet att skapa sig en bättre förståelse för mannen som brinner för Sälj och Ledarskap. Jag tyckte det var intressant att följa hans resa på Xerox som nog får sägas ha format den ledarstil som han använder sig av idag.

Han skriver i ett av de avslutande kapitlen om värdet av att lämna efter sig ett arv som ledare, och det är klart att denna bok är tänkt att vara en del av det arvet och då måste ett visst mått av förskönande finnas med. Jag tycker dock att det är hyffsat balanserat och det lite svulstiga sättet att uttrycka sig tycks vara en del av vem McDermott är som person. Det senare visar han om inte annat i sina första kommentarer till den tragiska olyckan i juli – “it’s important to stand back up again, if you fall down“.