Vad händer egentligen när man samlar en internationell grupp av kollegor som har som ambition att formulera en gemensam förståelse för hur man lyfter medvetandet hos en kundbas som ännu inte sett ljuset i S4HANA-tunneln? Det är inte helt enkelt att sätta på pränt allt som sker under två intensiva workshop-dagar, men alla som varit i den situationen vet att det är mycket endorfiner som frigörs och att det inte är bristen på idéer som är utmaningen utan snarare förmågan att strukturera, prioritera och exekvera på de tankar och magkänslor som växer fram.

IMG_9854

Eftersom vi har varit och missionerat kring S4 HANA Roadmap ute hos våra kunder har vi en bra grund att bygga diskussionerna på, och vi har byggt upp ett stort strukturkapital kring just denna fråga. Det kluriga kan vara att formulera det faktiska uppdraget. Det är viktigt att förstå vad som är /borde vara målet för våra kunder, så att vi kan att skapa våra egna affärsmöjligheter när vi hjälper dem på deras resa. Vår lösningsarkitekt på området formulerar vårt uppdrag som:

We need to sell the customer’s FUTURE state

  • Karl Bergström

Det handlar om att lyfta fram SAP som en innovationsplattform och förmedla en känsla för vad man kan åstadkomma med hjälp av en ny generation av affärssystem. Att försöka skapa en Sense of Urgency (som är rätt så framgångsrikt när vi försöker motivera individer) är inte rätt väg att gå, utan som ett första steg handlar det om att exponera dagens svagheter och utmaningar och visa på hur dessa kan elimineras. Genom detta når vi hygienfaktorn som i sig inte kommer utgöra någon Tipping Point för våra kunder. Det är först i steg två när vi lyckas sälja in ”Vad skulle ni göra om ni inte hade dagens begränsningar?” som vi kan få en kund att förstå värdet av en innovationsplattform. Gartner jobbar på detta sätt när de laborerar med Digitala Affärer i form av sina Business Moments. Det är ingen som påstår att detta är speciellt enkelt, men alla verktygen finns där för den som tar sin an uppgiften!

IMG_9855

Höjdpunkten under dessa inspirerande dagar är dock som så ofta förr, när vi exemplifierar vårt sätt att tänka och applicerar det på konkreta och verkliga kund-case. Jag är egentligen allergisk mot floskler, men det går inte att blunda för att när man kombinerar kunskaper från olika discipliner och tar in perspektiv från flera länder så blir summan faktiskt betydligt större än delarna.