För en tid sedan nämnde jag att vi jobbar med ett lyfta den kollektiva kompetensnivån inom Acando. Vi samlar oss under paraplyet Acando Simple Runners Club där vi jobbar mycket med OpenSAP och Partner Edge. Det roliga är att ur denna satsning så kommer det även olika sidospår och ibland mer riktade djupdykningar på initiativ från konsulter och ledning.

DesignThinking2

En sådan djupdykning har skett inom området Design Thinking.

Man kan beskriva vad Design Thinking går ut på i väldigt omständliga akademiska termer, eller så kan man försöka sig på en mer lekmannamässig definition. Grundvärdena kretsar kring ”lösning”, ”tänkande” och ”observation”. Ett sätt att formulera det ur ett processorienterat problemlösningsperspektiv är:

Design thinking is a proven and repeatable problem solving protocol that any business or profession can employ to achieve big results. Design thinking combines creative and critical thinking that allows information and ideas to be organized, decisions to be made, situations to be improved, and knowledge to be gained. It’s a mindset focused on solutions and not the problem

  • Lawton Ursrey, Forbes 4e juni 2014

Jag gillar Lawtons sätt att beskriva saker och ting för han fokuserar på hur man får till detta i praktiken och grottar inte ner sig för mycket i teorierna. Sedan finns det en uppsjö med fysiska och digitala resurser på ämnet om man är intresserad.

Varför tror vi då denna ansats fungerar så bra i ljuset av dagens utmaningar? Konceptet har ett halvt decennium på nacken så är det bara för att SAP och Gartner pushar budskapet så hårt eller finns det faktiskt något av värde i dessa teorier och praktiska tillämpningar? Ja vi tror faktiskt det!

I en tid då User Xperience och kundens kund blir allt viktigare faktorer och då köpkraften för IT-investeringar gradvis förskjuts från IT till LoB så måste man hitta ett sätt att nå fram till mottagarna med lösningar som är förankrade i riktiga behov. Jag har nog tappat räkningen på hur många gånger jag levererat djuplodande Business Blueprints som dokumenterar samtliga aspekter av Gap/Fit mellan system och processer, men som i slutänden haft väldigt lite att göra med verkligheten. Utgångspunkten har varit en silo-orienterad uppdelning av sektioner i dokumentationen som olika leveransströmmar gjort sitt bästa för att beskriva, men någon holistisk bild över vilka långsiktigt hållbara förbättringar det hela syftar till det har jag aldrig sett till. Med Design Thinking blir det naturligt att fokusera på nytta och värde och det finns något oerhört befriande i att fokusera på att hitta lösningar till faktiska problem snarare än att hitta systemlösningar för existerande processer.

För att lära dig mer om Design Thinking så räcker det i ärlighetens namn med att Googla. Vill du gå mer på djupet kan du gå någon av kurserna på mooc.house. Kan du få loss lite pengar så erbjuder Stanford olika online-kurser som jag inte själv provat, men som ofta framhålls som inkörsporten till ett livslångt beroende av Design Thinking.

P.S.Om du tycker att du famlar i mörkret i ditt jobb ibland, googla då ”William Walker Winchester Cathedral” för lite perspektiv på tillvaron!