På FKOM i Barcelona så hade SAP ett inslag på scenen som utspelade sig år 2030. En slags blandning av vilda spekulationer och en del mer seriös framtidsforskning. Det handlade i grund och botten om hur systemlösningar underlättar vardagen i framtiden och hur våra applikationer eliminerar den dagliga administrationen och mer fokuserar på att förse oss med relevant information och föreslå förebyggande åtgärder för att undvika olika typer av problem.

Själva tankeövningen är någonting som vi tagit fasta på inom SAP-gruppen, då vi ser att det finns ett värde i att skapa oss en målbild om var vi böra vara i framtiden för att vara fortsatt relevanta.  Gartner anammar ett liknande sätt att närma sig design av processer i sina Business Moments som jag skrev om här på bloggen i höstas, och den gemensamma nämnaren är just ansatsen att bortse från de begränsningar som vi känner till idag. Sedan kan det kanske tyckas lite naivt att försöka förutspå framtiden när vi vet att den accelererande komplexiteten i vår omvärld gör det svårt för att oss att rent kognitivt (se McAffes resonemang) frammana en bild som ens är i närheten av det som komma skall. Men som med alla sådana här fria tankeövningar så handlar det inte om att pricka 100% rätt, utan det viktiga är försöka bilda sig en uppfattning om målet och sedan fundera på vad man måste göra för att ta sig dit.

Nu valde vid dock att ställa in tidsmaskinen på 2020 och inte 2030, och det gör att det inte blir fullt lika mycket science fiction över resonemanget, även om jag är övertygad om att vi kommer se saker i affärsvärlden under de kommande fyra åren som vi verkligen inte kan föreställa oss idag. Branscher kommer ”disruptas” och företag som vi trott varit stabila att luta sig mot kommer falla omkull och dra med sig många i ekosystemet i fallet. Det känns väl härligt med lite domedagsprofetior så här på fredagseftermiddagen?

2020

Under dagens 2020-övning valde vi att lyfta fram dimensionerna PRODUKTER, TJÄNSTEPAKET, KUNDER, PERSONALMIX och SAMARBETE, och försökte fundera på vilka spelplaner vi kommer agera på 2020, och hur vi skall ställa oss till ”All Inclusive”-försäljning och abonnemangstjänster framöver. En annan brinnande het fråga är hur vår personalmix kommer se ut med Generation Y och Z på väg in samtidigt som vi kanske kommer behöva komplettera vår organisation med roller som Designers och Sociala Media-analytiker. En rätt så kul övning som jag kan uppmana andra att göra för att få grepp om de många olika parametrar som man behöver skruva på under den kommande transformationsresan till den digitala kärnan.