Så här på upploppet inför SAP Innovation Forum kommer vi fokusera på vad vi kallar den Digitala Verkligheten och risken för ett brutalt digitalt uppvaknande. Det årliga mötet – World Economic Forum i Davos gick i år under rubriken ”The Fourth Industrial Revolution”, och där adresserade man många av de frågor som naturligt aktualiseras i en tid präglad av stora tekniskt drivna omställningar. De flesta är överens om att denna den fjärde revolutionen utvecklas i en takt som måste beskrivas i exponentiella termer vilket vi inte har sett någon gång tidigare i historien. Effekterna av digitalisering lämnar inga delar av samhället oberörda. Företag, människor och samhället i stort påverkas i en takt som gör att få om ens några hänger med. Det finns de som hävdar att vi för länge sedan passerat ”the tipping point” (se McAffee) för när vi klarade av att förutse vart den accelererande teknikutvecklingen kommer leda oss. Med dessa förutsättningar så borde den digitala omställningen stå högt upp på agendan hos i stort sett samtliga företag och institutioner. De digitala pusselbitarna ligger där tydligt i rampljuset – Segment of One, Omni-Channel Experience, Internet of Things, Big Data, Predictive Analytics, Digital disruption och flera tusen till. Med ett så pass omfattande pussel är det hög tid att börja lägga det.

File 2016-02-22 15 27 57

Hur är det då ställt med den svenska företagen? I ett av världens mest uppkopplade länder med en stor andel teknikinnovatörer så ligger vi givetvis i framkant, eller?

Inom Acando genomför vi varje år en digital mognadsstudie hos 200 företag i Sverige, och den senaste mätningen visade upp en del oroande statistik kring den digitala målbilden, förmågan till digitala mätningar och en generell brist i förståelsen för den digitala affären.

Våra undersökningar visar att nästan alla Sveriges företag är överens om att digitala initiativ är viktiga. De flesta av företagen har formulerat en vision för vad de vill åstadkomma med sina digitala satsningar – närmare 74 procent. Men när vi frågar om hur många som verkligen styr arbetet efter tydliga mätbara mål blir bilden en annan. Bland de företag med låg digital mognad är siffran så låg som 36 procent.

Undersökningen visar även att knappt hälften av Sveriges företag gör digitala mätningar av kundbeteendet i sina digitala kanaler. I sig en chockerande låg siffra. Men av dessa är det bara 60 procent som faktiskt gör anpassningar efter de insikter som man har samlat på sig.

Det kanske mest oroande är ändå att en majoritet av Sveriges stora företag inte vet vilken ekonomisk effekt deras digitala satsningar generar.

För mer Digitala Insikter besök vår dedikerade sajt på ämnet.

Hur kunde det då bli så här?

Dagens Industri Digital publicerade nyligen resultatet från sin undersökning kring digital kompetens inom svenska börsbolags styrelser. Ursäkta uttrycket men i just det här hänseendet med ettor och nollor så ser det ut som vi har många nollor bland våra styrelseledamöter. Endast 2 av 10 besitter digitala kunskaper vilket jag tycker känns lite oroväckande för utvecklingen av svenskt näringsliv. Alternativt så kan man se det mer som en naturlig Darwinistisk utrensning, för skulle man göra samma undersökning bland våra innovativa start-ups så ser bilden garanterat annorlunda ut. Om vi kort återvänder till WEC i Davos så tycker jag en av grundarna Klaus Schwab verkligen sätter fingret på den nuvarande situationen för de etablerade företagen när han i lite mer välformulerade ordalag beskriver hur digitalt yrvakna många beslutsfattare är idag.

An underlying theme in my conversations with global CEOs and senior business executives is that the acceleration of innovation and the velocity of disruption are hard to comprehend or anticipate and that these drivers constitute a source of constant surprise, even for the best connected and most well informed. Indeed, across all industries, there is clear evidence that the technologies that underpin the Fourth Industrial Revolution are having a major impact on businesses.

Så om jag satt i en ledande position på ett etablerat och kanske lite mer traditionellt styrt företag skulle jag se till att den digitala omställningen kom högt upp på dagordningen och i den mån jag inte känner att jag fixar detta på egen hand skulle jag ta kontakt med någon som kan. För jag gillar verkligen att snooza på morgonen och börja dagen med en behaglig vilopuls. Att yrvaket bli brutalt uppsliten ur sängen är inte min grej!

Vi satsat hårt på det digitala omslagspappret inför SAP Innovation Forum. Hjälp oss och vinn familjens nya favoritleksak en Hoverboard. Var med i tävlingen genom att dela detta och kommande relaterade inlägg med hashtagen #ACANDOIF16

Vi kommer dra en vinnare bland de som aktivt bidrar med att sprida vårt budskap.