Under SAP Innovation Forum misstänker jag att vi kommer få höra mycket om tekniken som möjliggörare för digitalisering, affärsutveckling och innovation. Jag har tidigare berört ämnet smarta städer som utnyttjar den nya tekniken för att utveckla urbana miljöer som passar den moderna internetifierade människan. Idag tänkte jag ta upp något som berör mig på ett lite djupare plan när vi pratar digitalisering och vad teknik kan bidra med i vår samhällsutveckling.

Många brukar släpa fram Uber som showcase-exemplet på hur man stöper om branscher och hur man med teknikens hjälp kan susa förbi den stillastående (taxi)kön. Samtidigt hörs många upprörda röster som hävdar att Uber utnyttjar sin chaufförer på ett otillbörligt sätt och att de utsätter oss resenärer för onödiga risker. Jag brukar ha för vana att fråga varje förare vad de tycker om att jobba för Uber och ännu så länge har jag bara fått positiva återkopplingar.

Översvallande positiv var faktiskt Cheryl som jag åkte med förra hösten som menade att Uber gjort det möjligt för henne att kunna försörja sin familj samtidigt som hon också kan ta ansvar som förälder genom att själv helt styra över sina arbetstider. Den flexibiliteten kunde hon inte hitta någon annanstans där hon var kvalificerad för ett jobb. Sedan fick jag intrycket att hon var en sådan person som dessutom tycker att det är lika delar jobb som nöje att skjutsa runt folk och utbyta livshistorier, så hon är nog ett lysande exempel på en bra och lojal Uber-förare, eller ”partner” som de kallas.

IMG_3210

 

Jag medger att jag inte är helt uppsjungen på alla legala turer kring Uber och det är inte heller syftet med detta inlägg att glorifiera företaget eller att aktivt ta ställning för eller emot deras affärsidé. Istället tänkte jag beskriva vad jag tycker är ett lysande exempel på hur man kan ägna sig åt ansvarsfullt företagande genom att utnyttja teknik och information.

Uber beskriver sig själva som ett data-drivet företag som verkligen förstår vikten av information och dess värde i sociala sammanhang. Det är av den anledningen som man integrerat så mycket mer än just bilbokningar i sin app, som exempelvis Spotify och uppdateringar kring ETA via SMS med så kallad Live Map Tracking.

As a data-driven company, we understand the power of information for communities. Since day one, our mission has been to connect people with reliable rides through the use of data and technology. As our footprint has grown throughout the years, so has our ability to use the Uber network in different ways.

UBER

 

Förra året etablerade man ett partnerskap med the National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), som gör att Uber-förare i 180 städer i USA får så kallade AMBER alerts när ett barn rapporteras som saknat. Eftersom sannolikheten för att hitta barnet och undvika ett eventuellt grövre brott avtar med tiden kan Uber och liknande aktörer spela en viktig roll i uppklarandet av den här typen av ärenden.

Jag tycker detta är ett bra exempel på hur man utnyttjar den infrastruktur som man redan har på plats för att addera ett större värde till sina kunder och det sociala sammanhang där man verkar. Sedan finns det de som menar att detta bara är ett PR-trick tillsammans med Ubers engagemang i kvinnofrågan, men den typen av reaktioner får man räkna med när man kommer och rör om i grytan.

Det allra viktigaste är inte heller vad syftet är med den här handlingen från Ubers sida, utan det jag tycker är intressant att fundera på är vad man egentligen tillför i stort som företag. De investeringar vi gör i ny teknik fyller ofta ett taktiskt och i bästa fall strategiskt syfte, men frågan är ju vilka möjligheter som öppnar sig i svallvågorna där bakom? Om vi över tiden får kontroll på stora mängder information om våra kunder kan vi använda den informationen till att tillföra en annan typ av nytta för dem än vad vi avsåg från början?

Vi satsat hårt på det digitala omslagspappret inför SAP Innovation Forum. Hjälp oss och vinn familjens nya favoritleksak en Hoverboard. Var med i tävlingen genom att dela detta och kommande relaterade inlägg med hashtagen #ACANDOIF16 .

Vi kommer dra en vinnare bland de som aktivt bidrar med att sprida vårt budskap.