En av de märkligaste sakerna med årets FKOM är det faktum att det inte hördes ett ljud om den rätt så stora nyheten kring paketeringen av IoT under det nya varumärket SAP Leonardo. Att inte ta tillfället i akt att promota 20-miljarderssatsningen inom IoT inför de 6500 i församlingen är för mig helt obegripligt.

För att öka på takten i anammandet av SAP som innovationsplattform inom Sakernas Internet så lanserar SAP ett Jump-Start-Pilotprogram som skall hjälpa partners att identifiera och validera IoT-case. Kopplat till detta program finns även promo-pricing program för SAP Connected Goods, SAP Vehicle Insights, SAP Predictive Maintenance and Service och SAP Asset Intelligence Network.

SAP Leonardo kommer få en framskjuten placering inom SAPs erbjudande och produktsvit. Lösningen utgör en av de fyra noderna som är kopplade in i den digitala kärnan, och jag räknar med att det kommer en del nytt marknadsföringsmaterial inom kort som illustrerar detta.

Det som känns extra spännande och kittlande är att det ser ut som att Leonardo på sikt kommer täcka in en imponerande bredd av processer med funktioner och stöd i lösningen, och samtidigt vara det paraply som dagens otaliga lösningar kan samlas under.

  • Connected products for new insights into lifecycle management, sourcing, response and supply, and digital supply networks; and the design, manufacturing and delivery of smart, connected products across all industries
  • Connected assets to track, monitor and analyze fixed assets, including manufacturing and maintenance business processes, to reduce costs and increase equipment uptime
  • Connected fleet to enable businesses and public service organizations owning moving assets (such as vehicles, robots, fork lifts and autonomous vehicles) to improve services and safety, visibility to logistics and service quality
  • Connected infrastructure for new digital operational intelligence from physical-infrastructure systems, construction and energy grids enabling improved service, efficient operations and compliance and risk mitigation
  • Connected markets to enable new production, and business models of local relevance and at the right timing for customer and marketing insights, digital agribusiness, smart ports and smart cities
  • Connected people for more insightful, collaborative work roles, health management and smart home environments connecting people and communities and providing better, more personalized lifestyle experiences

sap-leonardo

Källa: SAP Leonardo Innovation Portfolio Brief, SAP 2017

Rent arkitekturmässigt så snurrar hela härligheten på SAPs väletablerade PaaS – SAP Cloud Platform (fd SAP HANA Cloud Platform), där vi framöver kommer få se allt fler micro services mot maskinlärande och Big Data, vilket är en förutsättning för att kunna hantera all sensordata.

Själv app-portföljen bestå sedan av de ”connected”-lösningsområden med underliggande applikationer som jag listade ovan, och vägen dit från plattformen går över SAP Leonardo Foundation som innehåller de Business Services och Technical Services som behövs för exekveringen. Maskinlärande, Analytics, Säkerhet, Mobilitet och Big Data är listat som huvudförmågor i detta lager.

För Edge-applicationer så finns SAP Leonardo Edge som är bundlade teknologier som kan konsumeras i ”kanten” på nätverket eller i molnet för att hantera distribuerad datakonsumtion i offline-miljöer och streamad analys etc. Hur långt man kommer gå i protokollstöd för olika sensorer känns lite oklart, men det nämns idag som en del av lösningen.

Exakt vad SAP Leonardo Bridge skall göra har jag inte riktigt greppat, men får jag gissa så är det väl här styrkan gentemot best of breed-lösningarna inom IoT ligger med en realtidskoppling mellan sensordata och de affärsprocesser som skall dra nytta av informationen.

Som sagt så känns det som en rejäl miss i programmet att inte avtäcka SAP Leonardo på FKOM, men jag hoppas innerligt att det kommer mer information de kommande dagarna så att vi inte behöver vänta till det stora Leonardo-eventet i Frankfurt som är planerat till mitt under industrisemestern den 11-12 juli.