Det senaste numret av Digitalist Magazine Q1-17) var helt i min smak. En stor mängd artiklar på ämnet maskinlärande och intåget av AI i arbetslivet. Vi har sett ett antal genombrott de senaste åren som gör att maskinlärandet tagit steget ut ur skuggorna på våra välrenommerade universitet och in i rampljuset som mästare i utmanande spel som AlphaGO och digitala hemassistenter som Alexa. Det som också börjat utkrisallisera sig är en mer nyanserad bild av vår framtida värld dominerad av långt framskriden AI och en hög grad av robotisering. Vi erbjuds alternativ som ligger mellan de som ser ett helt robotiserat samhälle framför sig där vi ligger i gräset och tittar på moln hela dagarna och de som börjat skissa på en motståndsrörelse som skall bekämpa en kommande armé av T-800-robotar. Vi erbjuds ett alternativ som tar avstamp i 60-talets idéer om en symbios mellan människa och maskin. En modell byggd på samverkan där människan behåller en viktig position i ekvationen samtidigt som AI kliver in och tar hand om de uppgifter som kräver analys av stora mängder data eller som helt enkel bara är monotona och tråkiga. I en av artiklarna uttrycker min husgud Thomas H Davenport (Babson College) det som:

I think that humans are more likely to be the integrators, the final decision makers, who sort of assemble the different opinions from different machines.

En intressant aspekt som lyfts fram är möjligheten till att AI kan komma att fungera som kittet eller ledaren som möjliggör “the connected enterprise”. En möjlighet att forma organisationer som också promotar den goda idén framför de högst betaldas / mest seniora individernas åsikter.

Jag brukar ofta återkomma till min universalfråga när vi diskuterar vilken typ av utbildning och egenskaper som kommer vara mest attraktiva i framtiden – “vem skulle du helst anställa? Personen som är expert och har svaret på ett begränsat antal frågor? Eller personen som vet hur man hittar svaret på i stort sett alla frågor?”.

I en värld där vi har omedelbar tillgång till AI som i sin tur har access till hela den kollektiva kunskapsbanken och dessutom besitter förmågan att processa informationen så är det rimligt att antaga att vi i framtiden borde kunna överlåta själva sökandet av information till våra digiala assistenter. Att kunna formulera de korrekta frågorna kommer däremot bli en alldeles egen konstform.

Så den första frågan du bör lära dig att formulera är: var hittar jag Digitalist Magazine så att jag kan läsa mer om detta fascinerande ämne?

Jag ger dig lite hjälp på traven.

http://www.google.com/search?q=digitalist+magazine