Med ett tydligt fokus på Industri(e) 4.0 under 2017 så kan det vara värt att ta ett steg tillbaka och fundera på vad det egentligen innebär. Många sätter likhetstecken mellan Industri 4.0 och den fjärde industriella revolutionen, men skall man vara lite mer stringent så är det senare ett betydligt vidare begrepp som beskriver banbrytande tekniska framsteg planterade i den tredje industriella (digitala) revolutionen. Sedan kan man tycka att uttrycket Revolution i sig rimmar ganska så illa med den konstanta teknikutveckling någonstans långt till höger på den exponentiella kurva som vi upplever just nu. En revolution antyder att det sker något som kullkastar det vi känner till och ersätter det med något helt annat, men det vi ser idag är en accelererande utveckling där allting ifrågasätts hela tiden och där vi har svårt att se något egentligt slut. Det påminner mer om det evigt expanderande Universum än någonting annat. Alla dessa begrepp som försöker beskriva vad det är som händer är så pass vanligt förekommande att vi kan tillåta oss en viss frihet i hur vi använder dem, men jag tycker personligen det finns ett stort värde i att försöka vara så tydlig som möjligt när man skriver om ämnet.

Min ganska så jordnära och okomplicerade definition av Industri 4.0 som ligger nära det jag är intresserad av är:

Användandet av cyber-fysiska system för att övervaka, analysera och automatisera processer

Eftersom SAP var ledande inom framtagandet av fundamentet för Industri 4.0 så väljer jag ofta även att ta avstamp i de 4 grundläggande designprinciper som formulerades av Kagermann & Co:

  • Interoperability
  • Information Transparency
  • Technical Assistance
  • Decentralized Decisions

Det handlar om möjligheten för maskiner, sensorer och människor att kopplas samman och kunna kommunicera med varandra genom The Internet of Everything. Det handlar om digitala kopior av vår fysiska värld som visualiserar maskinvärldens enorma datamängder. Det handlar om teknik som ger människan insikter för att fatta informerade beslut, och det handlar om att ge maskiner och system autonomitet för att möjliggöra en hög grad av automatisering.

När vi diskuterar vilken teknisk plattform som behövs för att realisera dessa designprinciper så inser man snabbt att utan Molnet och de molnbaserade tjänsterna så kunde aldrig IoT ha lyft med den fart vi ser idag. För det är just Molnet i kombination med Cyber-fysiska system och Sakernas Internet som möjliggör Industri 4.0. Så det är i molnet vi söker mycket av vår inspiration, och det är i molnet vi kan accelerera vår innovation.

Under SAP Innovation Forum i mars kommer vi visa hur Sakernas Internet genom sensorer och SAPs molnplattform möjliggör en hög grad av automatisering inom underhållsprocesser. Det visste ni redan. Vad ni kanske däremot inte visste var att precis bredvid oss i IoT-sektionen kommer vår partner T-Systems att stå och prata på samma tema. Tillsammans kan vi erbjuda en bild av det vi kallar Innovation och Stabilitet när det handlar om sakernas internet. För även om tanken med vår monter under detta event är att inspirera till funderingar kring den innovation som den nya tekniken banar väg för så handlar det också om att förstå hur allt mer komplicerade IT-miljöer skall hanteras, och det är ett område som T-Systems är världsledande inom. Vår förhoppning är att ni skall lämna SAP Innovation Forum med en sammanhängande bild av era framtida möjligheter. En bild där tanken får fritt utrymme i molnet, men där ni samtidigt står stadigt med båda fötterna på jorden.

Dubbelkolla nu att ni faktiskt har anmält er till den 15: mars på Stockholm Waterfront. Om inte, vad väntar ni på?