Once Everest was determined to be the highest summit on earth, it was only a matter of time before people decided that Everest needed to be climbed.

Jon Krakauer, Into Thin Air

Vad Jon Krakauer säger är att vissa saker är oundvikliga. Digitalisering är ett exempel på någonting oundvikligt. Majoriteten av oss tror kanske att vi inte har de rätta förutsättningarna för att bestiga det digitala berget. När vi står där vid foten av nordväggen i baslägret och låter blicken vandra allt högre upp så känns uppgiften oss övermäktig. Det är för att vi inte mentalt delat upp vägen till målet i tillräckligt hanterbara bitar. För de flesta av oss handlar det inte om att rent binärt slå om från analogt till digitalt, utan om en gradvis anpassning till en ny digital verklighet. Ordet för dagen är därför acklimatisering.

Om ni känner till någonting om bergsbestigning så ringer det kanske en klocka när ordet acklimatisering nämns. Behovet av att stanna upp på vägen och bli synkroniserad med omgivningen innan man är redo att ta nästa steg. Den som forcerar för snabbt hamnar ofta rätt snart i problem. Ett annat sätt att se det är att acklimatisering ger dig chansen att ta dig upp på högre höjd för att se hur du reagerar, och sedan upprepa övningen tillräckligt många gånger medan kroppen anpassar sig för att du till sist skall känna dig mogen att gå vidare.

Varför pratar då jag om detta? Har du av misstag hamnat på Naturkompaniets diskussionsforum? Nej, det är snarare så att analogin om bergsbestigning fungerar bra ihop med det konceptarbete vi gör tillsammans med vår partner T-Systems. Under parollen ”Finding YOUR way up the Digital Mountain” har vi för avsikt att belysa olika aspekter av digitalisering. Vårt gemensamma tema kring Sakernas Internet på SAP Innovation Forum är bara den första exkursionen utanför baslägret. För att kunna plantera flaggan på toppen av berget så behöver vi dock besöka ett antal olika camps på vägen, och precis som i verkliga livet så finns det många olika rutter uppför bergsväggen. Vilken led som passar just er bäst är kanske inte helt tydligt i dagsläget, men om ni inte påbörjar acklimatiseringen nu kommer ni aldrig få veta det.

Ni kan betrakta SAP Innovation Forum som ert första delmål eller en första acklimatiseringsövning. Oavsett hur ni känner inför den väntande strapatsen uppför det digitala berget så finns jag och mina kollegor på plats för att agera sherpas under denna dag. Skulle ni sedan bli sugna på en egen expedition så kommer vi ge er tips på kommande event som kan hjälpa er att bli ännu bättre förberedda.

It’s always further than it looks. It’s always taller than it looks. And it’s always harder than it looks.

Reinhold Messner, The Three Rules Of Mountaineering