Med en lång avkopplande sommar bakom oss är det äntligen dags för nästa steg i ambitionen att hjälpa våra kunder.

Jag roade mig med att titta på vad jag skrivit om de senaste två åren på LinkedIn, här i bloggen och på andra sociala forum, och det har ju varit lite spretigt men med en rätt tydlig förkärlek till allt det som digitaliseringen för med sig. Lite extra exalterad när det handlar om artificiell intelligens och maskinlärande, och så lite mer nykter (?) när det handlar om den ack så viktiga innovationsresa som våra SAP-kunder måste ge sig ut på inom kort.

road

När det gäller just innovation inom SAP och Acando började min resa genom att vi skapade ett litet tvåmannalag ”SAP Innovation Initiative” som försökte etablera nya modeller för hur vi skulle tackla de omvälvande förändringar som då var på gång inom mjukvarujätten SAP.

Så småningom växte vi ur initiativet och gruppen expanderade till det vi kallade SAP Innovation Services. Inom ramen för den grupperingen växte det fram ett tydligare fokus på att jobba med innovation och framtagandet av nya erbjudanden. Vi fattade snabbt tycke för metoder som Design Thinking och började försöka etablera ett mer tydligt innovationsklimat. Under den perioden fick vi också våra första mer omfattande S/4 HANA utredningar och migreringar.

Nu tror vi att vi står inför en efterlängtad ketchupeffekt där den stora installerade SAP-basen skall ge sig ut på samma resa som pionjärerna. Än en gång känner vi att fokus på innovation måste bli ännu tydligare och att vi måste öka energinivån ytterligare. Satsningen går under namnet SAP Acceleration, och har en tydlig koppling till vägvalsbilden ovan. Vi samlar nu resurserna för att hjälpa våra kunder hitta sin ”hastighet” på resan till S/4 HANA och för att åstadkomma detta måste vi lägga in en högre växel i det interna arbetet. Så om tidigare grupperingar jobbat brett över hela SAPs produktportfölj så blir fokus nu snävare för att se till att vi lyckas putta igång de kunder som fortfarande står med handbromsen åtdragen.

Den interna resa som jag varit med om de senaste två åren tycker jag tydligt vittnar om hur organisationer måste adressera innovation som ett konstant rörligt mål där man aldrig får bli trygg i att det som funkade igår också håller imorgon. Forbes publicerade en intressant artikel på detta tema för ett par veckor sedan. Artikeln tog upp 10 drag som karaktäriserar framtidsorienterade företag, och tidigt slog man fast att utanför start-up-världen så finns det en hel del strukturella hinder som man måste hitta vägar över för att lyckas.

Det mest uppenbara är kanske att det givetvis kan svara svårt att hitta balans mellan att utforska nya affärsmodeller, segment och produkter samtidigt som man säkerställer att den grund som företaget vilar på fungerar så länge som den är livsduglig. Författaren Tendayi Viki beskriver vidare några fundamenta för innovation i form av hur processen hanteras samt hur man väljer att investera i just innovation som stödjer kundernas behov och som tar till vara på den samlade kompetensen i företaget.

Den avslutande punkten handlar om vikten av ledarskap som klarar av det nya affärsklimatet där man måste kunna jonglera den etablerade affärsmodellen tillsammans med ett antal oprövade kort. Misslyckas man med detta cirkustrick och tappar fokus på innovation så bromsar man snabbt ned till stillastående och blir frånåkt av nya förmågor.

Så det enda jag med säkerhet kan veta idag är att även SAP Acceleration kommer ha en kort och intensiv livscykel innan vi måste ”tweaka” konceptet ytterligare en gång. Gillar man trygghet och rutin så är det nog lite jobbigt att tänka så, men går man igång på att hela tiden utforska nytt, ja då är det en fantastisk tid och miljö att verka i.