När det gäller uppfattningen om SAP så finns det fortfarande de som lever i ett grottliknande mörker med bilden av en oformlig och deprimerande kommunistgrå koloss på lerfötter! Så när nu SAP har öppnat sitt nya Experience Center i Köpenhamn var vi givetvis ett gäng från Acando som var sugna på att få veta mer om hur vi tillsammans kan marknadsföra det nya SAP och hjälpa till att sprida lite ljus i mörkret.

SAP har tagit ett helt våningsplan i anspråk för att jobba med en mer taktil upplevelse av SAPs olika innovativa lösningar. Det handlar om allt från en kreativ miljö för processmodulering till en nedskalning av systemlösningar till en nivå som passar alla mellan tre och nittio.

Skall jag försöka mig på en slags definition eller summering så handlar det om

Att göra det komplexa handgripligt!

Centret består av flera olika delar med lite skiftande fokus. En större interaktiv informationsyta flankeras av en snickarverkstad, ett inspirationsrum, det berömda oändlighetsrummet, en fotbollsarena och den kreativa Design Thinking-ytan.

Personligen går jag igång på “The Infinity Room” som ett medel att kunna ta med en kund på en inspirationsresa genom att beskriva olika relevanta funktioner samtidigt som det går att lägga ut olika aktiviteter i en tidslinje.

Hur gör man det? Ja det handlar egentligen om något så enkelt som att tillhandahålla en tillräckligt stor yta för att kunna ta en grupp människor genom olika steg i en process via stora interaktiva skärmar i 360-grader. Förmågan att kunna bryta upp processen i segment i olika väderstreck gör att det går att behålla hela tidslinjen aktiv så att det blir lätt att gå tillbaka och titta på olika delar i processen utan några egentliga avbrott. Detta är en otrolig lyx man sällan klarar av under en vanlig presentation eller ett kundmöte.

 

Det andra lite större sektionen som jag tror kommer kunna inspirera våra kunder är ”lekrummet”. Här finns det mer LEGO än vad en vuxen människa kan ta in, och det används till att på ett kreativt sätt skala ned komplexa processer och bana väg för interaktion. Genom inbyggda sensorer går det att trigga olika typer av affärshändelser som sedan kan åskådliggöras med hjälp av LEGO-modeller och SAPs affärssystemslösningar. Maskinlärande och Natural Language Processing demonstreras genom en Hybris-baserad webshop som styrs via Amazon Alexa och som scannar av konsumenten och matchar det aktuella klädvalet med produktrekommendationer baserat på bildanalys över vilka färger och modeller som just nu ”trendar” på internet för den identifierade målgruppen.

Den sista ytan som jag spontant känner kan komma att spela en viktig roll för oss framöver är Design Thinking-rummet. Med så mycket nyligen tillförd kompetens inom just Business Service Design så känns det klockrent att kunna få tillgång till en studio där vi kan jobba tillsammans med våra kunder på detta format. Problemet man ofta stöter på när det gäller att jobba med de inledande faserna i Design Thinking är att hitta de där riktigt kreativa miljöerna. Helst också en miljö som är tydligt avskild från det dagliga arbetet så att man kan engagera sig fullständigt i processen.

Så sammanfattningsvis kan man säga att på SAP Experience Center finns det stor potential framöver.

Varde ljus!