Jag befinner mig strax utanför Walldorf i den lilla staden Ladenburg för att under 4 dagar djupdyka i IT’s egna verktyg SAP Solution Manager.

IMG_0321

SAP’s fokus är att leverera nya innovativa lösningar!

Detta kräver att IT kan få dom på plats och förvalta dessa. Verktyget (som alla SAP kunder redan har och betalar för) är SAP Solution Manager. Dessa fyra dagar ger en inblick i hur SAP ser på Solution Managers roll och vilken roll den spelar. För ett par år sedan myntade man begreppet “Single Source of truth”, dvs Solution Manager ska hjälpa verksamhet och IT att hantera alla SAP lösningar från ax till limpa.

SAP:s strategi att stödja en Bimodal IT exikveras via Solman. Detta är ett oerhört viktigt verktyg för alla kunder som funderar på att införa SAPs nya funktionalitet, speciellt S/4 HANA.

Externa analysfirmor så som Gartner,  och Research in Action positionerar Solution Manager som ett avgörande verktyg.

Vill du gå lite djupare, titta gärna på denna