DevOps för systemutveckling: vill minska avståndet mellan utvecklare och IT-drift. (Developers och operations.) Anknyter till agil systemutveckling. – Strävar bland annat efter att hantera utmaningen att de som sköter datadriften vill ha stabila system som inte förändras eller beter sig oförutsägbart, medan utvecklarna (i synnerhet i agil systemutveckling) vill ta sin kod i skarp drift så snart som möjligt. Den motsättningen ska minskas genom att utvecklare och systemansvariga har en löpande dialog och genom att så mycket som möjligt av installation av nya program och uppdateringar sköts med automatik.

Kraven på utveckling utnyttjar primärt två områden inom SAP Solution Manager:

  • Agile Project Management
  • Test Suite

Project management i Solution Manager

Project Management är ett område som inte så många har använt i Norden. Men i samband med nya nya Solution Manager 7.2 och tilläggsfunktionaliteten ”Focus Build” har ett riktigt lyft skett. Focus Build bygger på existerande projekthantering, men har ett förenklande lager ovanpå, dvs det blir lättare för projektmedlemmar och projektledare att arbeta med verktyget. Då DevOps och agile projektmetodik är nära kopplade till varandra så utnyttjas SAPs molnlösningar för kravinsamling samt ”best practice” för att utvärdera denna funktionalitet. Hela denna ”roadmap” kan man få metodstöd av genom att ladda ner till Project Managment i SAP Solution Manager. Bara ladda ner den från Roadmap viewer (https://go.support.sap.com/roadmapviewer/ ), och vips så har du en plan med struktur, uppgifter och roller. Kopplingen till Release Management, Solution Documentation och Test management följer med. Om man vill ha finansiell uppföljning så måste systemet konfigureras (koppling till ERP Finance).

 

2017-11-08_05-09-49

Test Suite i Solution Manager

För att kunna snabbt och smidigt leverera säkert in i produktion så måste det testas. Sprintarna som genomförs i Project Managment kommer grundligt testa den nya funktionaliteten. Men IT-drift vill ju att inget annat blir påverkat! För detta så utnyttjat Test Suite och då speciellt Business Process Change Analyzer (BPCA). BPCA kan avgöra vad som påverkas baserat på vad som har ändrats. De utvecklade transporterna jämförs mot vad som aktivt används i det produktiva systemet. Denna jämförelse ger testomfattning, testa bara det som påverkas i produktion. För att minska behovet av verksamhetsresurser som genomför regressionstesten så bör automatiserade tester exekveras, med hjälp av Solution managers Component Based Test Automation-verktyg (CBTA).

2017-11-08_05-34-39

SAP stödjer även kopplingar till GitHub och motsvarande dokumentations och sammarbetsplattformar, men även detta finns i Solman 😊. Men jag tror att Solution Manager kommer att få en central roll i transformationen till det nya SAP!

 

Lycka till!