Lessons Learned från utbildningsprojektet 10steps2S4 som vi genomförde tillsammans med SAP.

Ur ett tekniskt perspektiv innehöll 10steps2S4-projektet inte några direkta överraskningar. Precis som för våra kundprojekt så kunde vi konstatera att Readiness Check driver en del kalendertid på grund av bakgrundsjobb med långa körtider och inläsning av OSS notes. En rekommendation för att kunna köra de tekniska stegen så komprimerat som möjligt är att revidera versionsnivåerna för de ingående komponenterna i systemlandskapet och uppgradera där det krävs innan projektet startas upp.

En central aktivitet för utvecklarna är att syntaxrätta egenutvecklade objekt (SPAU/SPDD), men det finns även behov av att ABAP-optimera egenutvecklad kod. Det kan visa sig att den egenutvecklade koden går långsammare på HANA, så detta steg bör inledningsvis fokusera på de mest frekvent använda objekten samtidigt som det är viktigt att hantera frågan kring optimering som en ständig förbättringsaktivitet.

Från logistikteamets sida så var det väldigt få överraskningar i just detta projekt, men så fanns det heller inte några aktiviteter kopplat till materialnummer-utvidgning etc. Projektet kunde bekräfta vår tidigare erfarenhet att Customer Vendor Integration är en potentiell kostnadsdrivare beroende på mängden masterdata och dess kvalitet. I ett verkligt kund-case är detta givetvis en otroligt viktig aktivitet för att sätta en bra grund för implementeringen och utväxlingen av S/4 HANA.

Finansteamet hade lite svårt att bedöma den faktiska tidsåtgången under pre-checken då systemet inte innehöll några större avvikelser, vilket sannolikt inte är fallet i de flesta kundinstallationer. En reflektion som gjordes var att det finns en del consistency checks-rapporter som man skulle kunna köra innan ett konverteringsprojekt för att skapa sig en bättre bild av utgångsläget. På så sätt skulle man kunna fånga upp potentiella problem och adressera dem redan i de projektförberedande faserna. All kunskap som hjälper till att dimensionera projektet är guld värt för att kunna tighta upp det ur såväl resurs- som kalendersynpunkt.

Den sammanfattande känslan i projekttteamet är att det var nyttigt att gå igenom den här typen av aktiviteter och att det är en bra chans att få ”känna på” S/4 om man inte varit med i något projekt tidigare. Givetvis går det inte att förbereda sig på alla de utmaningar man stöter på i ett mindre tillrättalagt projekt, men möjligheten att bekanta sig med en del av de verktyg och rapporter som är en del av ett konverteringsprojekt är en bra start. Så överlag har vi ett team som är mycket nöjt med övningen och vi har även fått lite mer input till våra interna Run Books för S/4 HANA-projekt.