Efter att ha tillbringat 4 dagar Lagendorf, Tyskland, vid Solution Manager Summit 2017. Så snurrar tankarna. Vad var det viktigaste? Det är inte lätt att sammanfatta ett helt område. Solman har sedan många år varit det enda verktyg som täcker alla ITILs processer. 85% av alla företag följer ITIL’s processer. Externa analysfirmor (bl.a Gartner) positionerar Solution Manager 7.2 som en ledare inom ITOSM området (Se min tidigare blogg).

 

När jag tänker på vad jag hörde, under Solution Manager Summit, så tror jag att Solution Manager kommer få en avgörande roll i förflyttningen till SAPs 4:e generations plattform, dvs S/4HANA+SAP Cloud Plattform. Det var 10–15 år sedan riktigt stora projekt kördes. Vi är i behov av hjälp. Genom åren har IT-organisationen fokuserat på ständiga förbättringar och effektivisering. Men nu så står vi inför något helt annat. Byta ut kärnan. Eller som SAP numera kallar det SAP core.

 

Fredric Sandell har skrivit ett en hel serie kring SAP core om du vill ha mer input:

Men när nu 10–15 år har gått sedan vi implementerade ERP så behöver vi förenkla, förbättra och få hjälp med relevant stöd. Det är därför som jag anser att planering, ny kunskap och systemstöd är en nyckel till framgång. Vid 4:e dagens avslutning sammanfattade Marc Thier SVP, värdet med Solution Manager på följande vis.IMG_0359

Bild: Solution Manager är med hela vägen

Denna slide visar stödet som man får från Solution Manager och stödfunktioner som är beroende av Solution manager. Vissa delar är obligatoriska för en lyckad implementering, medan andra är alternativ som kan ge förbättringar/effektiviseringsfördelar.

Jag tänkte förklara på hög nivå vad du behöver göra för att lyckas med din förflyttning till SAP:s 4:e generations plattform med hjälp av Solution Manager

Första delen av förflyttningen handlar om att förstå värdet av SAP:s 4:e generations plattform.

2017-11-11_09-01-22

Installera/uppgradera Solution Manager 7.2 och slå på usage logging (UPL) på dina SAP system. UPL ger dig information om hur dagens SAP system används ner på ”molekylnivå”. Detta är en av de viktigaste sakerna du kan göra.

För att få en uppfattning om vilka produkter som behövs baserat på ditt landskap så kan du matcha detta med hjälp av Transformation Navigator. Transformation navigator använder sig av Solution Manager information om ditt landskap. Så du behöver inte veta vad du har, det vet Solman. Roadmap viewer ger dig en detaljerad beskrivning av hur du ska göra för att förflytta dig till SAP:s nya Produkter

Readiness Check är ett måste för att du ska få grepp om påverkan som S/4HANA kommer ha på ditt landskap. Readiness Check är ett molnverktyg som använder sig av Solman information samt information om vilka områden som påverkas när man flyttar till S/4. Detta ger dig en möjlighet att planera hur mycket jobb som din egenutveckling och 3rd party add-ons kommer att påverka din transformation

S4-RC

Bild: Readiness Check

Landscape Management innebär insamling av information kring din nya infrastruktur. Vad behöver du köpa in och hur stora behöver servrarna vara. Här kan det vara ett alternativ att utnyttja Data volume managment för att se hur mycket du kan minska systemets storlek, dvs vad kan du radera, arkivera eller förhindra tillväxt. Ett mindre system kommer att ge billigare HANA infrastruktur.

En annan faktor som avslöjats i Readiness Checken är hur mycket egneuteckling du har. Normalt används endast 50% av den kod som byggts genom åren, idag. Om du tar bort den så behöver ditt transformationsprojekt inte hantera detta. Stöd för att göra detta finns i Solution Managers Custom Code Management.

2017-11-13_11-44-41

Bild: Implementation av SAP:s 4:e generations plattform

Nu har du beslutat dig att starta resan mot att SAP:s 4:e generations plattform!  Det är här som en av dom avgörande frågorna bör ställas.

Ska jag implementera SAP som SAP anser att det är effektivast att göra det på?

SAP:s metodik bygger på att du använder dig av metodiken Activate (agile eller vattenfall). Metodiken innehåller fullständig projektplan med uppgifter, roller och beroenden. Om man vill så kan man även starta med modellföretag som innehåller konfiguration och data, så man från dag ett kan se och använda sig av sitt utvecklingssystem. Modellföretagen finns inom ett antal industrier och affärsprocesser. Med denna approach så jobbar man med att förhålla sig mot standard så kallad ”fit to standard”. Om man finner brister i denna processgenomgång så skapar man ett nytt krav. Du behöver inte installera något eget Solution Manager eller S/4 system för att göra denna initiala kravinsamling. Här kan du använda dig av molnlösningar som du bara hyr efter behov (cal.sap.com). Skulle du vilja fortsätta med en onprem lösning kan du exportera ditt system och sedan fortsätta onprem. Model company kan användas vid nyimplementering. För bolag som väljer att konvertera sitt ECC till S/4 så finns det best practices att aktivera för att få tillgång till ny S/4 funktionalitet.

Ovan metodik gäller både om man konverterar till S/4 HANA eller nyimplementerar. Både Activate och model company bygger på det nya dokumentationsfundamentet ”Process Management” i SAP Solution Manager. Det är denna dokumentation som man förhåller sig till och förändrar för att skapa sin unika processmodell. System of diffrentiation lagret enligt Gartner. Förmodligen så stämmer 80/20 regeln ganska bra.

Om du väljer att inte följa SAP och Solution Manager metodiken måste du här välja något annat. Men vad?

2017-11-13_11-44-38

Bild: Implementera

projekt

Bild: Dokumentrelationer

Nu så startar projektet. Du har en bra bild över vad du vill uppnå samt en high level krav-lista på områden som du behöver förändra i S/4HANA.

Du bör ställa dig frågan: Hu ska du driva ditt projekt?

Ska jag driva projektet som SAP anser att det är effektivast att göra det på?

Solution Manager erbjuder två vägar Focus Build och standard Solution Manager. Vilken som passar dig bäst beror på denna grova regel:

2017-11-11_14-58-42

Bild: Focus Build eller standard Solman

Focus Build är SAP:s best Practice för project med där man ser att det finns en hel del konfigurering och egenutveckling. Det är ett förenklat och effektiviserat sätt driva projekt. Focus Build kommer med en kostnad per projektdeltagare 250Euro/användare/år.

Väldigt få kunder i norden har använt sig av Projekt Management i Solution Manager. Nu är det dags att tänka om. Varje projektägare eller metodansvarig bör utvärdera Focus Build. Det jag såg under dessa dagar på Solution Manager Summit, så är det mycket relevant funktionalitet.  Det är möjligt att testa Focus build via SAP:s molnlösning (cal.sap.com). SAP har även en hel media-plattform som stödjer dig i hur man använder sig av verktyget.

Iden med Fokus build är att utnyttja standard logiken i Solman 7.2, men SAP har byggt användarvänliga processer för alla faser i ett projekt.

  • Requirerment Management
  • Project Mangement
  • Test Management
  • Release Management (om du använder det)
  • Change Managment

Genom att SAP byggt Focus Build ovanpå Solman uppstår ingen konflikter om du använder andra delar i Solution Manager. Detta garanterar SAP.

2017-11-13_11-44-42

Bild: Förvaltning

Projektet går live och lämnar över till förvaltning!

Genom att projektet har använt sig av SAP och Solution Manager metodiken så är överlämningen klar! Drift och förvaltning vet exakt vad som levererats och kan lägga på övervakningen baserat på de processer som satts i drift. Förvaltningen kan även välja att med hjälp av 800 inbyggda KPI:er mäta och följa upp hur verksamheten använder systemet och föreslå förbättringar proaktivt.

Om lösningen som implementeras innehåller molnlösningar så kommer förvaltningen kunna övervaka och förvalta även dessa via Solution Manager. IT har fortfarande ansvaret för att allt hänger ihop även om vissa lager i ansvaret har flyttats till andra molnleverantörer!

2017-11-13_15-23-02

Bild: Solution Manager i en Bimodal värld

Förflyttningen från dagens SAP till morgondagens kräver ett förbättrat, förenklat metodstöd som är fyllt med innehåll. Nu gäller det att sprida denna kunskap. Jag lovar att dra mitt strå till stacken 😊 Är du nyfiken på mer input så är det bara att kontakta mig!