När vintern nu börjar göra sig påmind är det få saker som är så skönt som att krypa upp i soffan med en kopp kaffe och en bra bok. Om man händelsevis inte har något anständigt kaffe hemma och har svårt att bestämma sig för om man skall börja med Machine, Platform, Crowd eller Life 3.0 så får man ta till det näst bästa – en djupdykning i SAP S/4 HANA Cloud (S4HC) under två dagar hos SAP i Stockholm.

Med den publika molnlösningen för SAPs digitala kärna helt nyligen lanserad för den svenska marknaden finns det givetvis ett uppdämt behov av att hitta en väg ut till kunderna. Under ledning av Mark Martin och Miklos Szorenyi fick ett antal partners under två dagar en heltäckande duvning i S4HC. Allt från positionering, målgruppsanalys, och kundkvalificering till prismodeller, implementering och konkurrentanalys.

Det första och kanske viktigaste att poängtera är att S4HC inte är S/4 HANA i molnet. Det är någonting mycket mer och samtidigt för tillfället något betydligt mindre.

Om jag skall försöka mig på att sammanfatta SAPs senaste giv så handlar om att etablera S4HC som The Intelligent Cloud ERP. Cloud First ersätts av Cloud Only som ett övergripande SAP-mantra, och när det gäller de olika innovationer som kommer i allt snabbare takt från Walldorf så är S4HC den plattform där dessa lanseras initialt. I en tid när artificiell intelligens är på allas läppar så är det de kunder som går för molnvarianten som får tillgång till de applikationer som utnyttjar maskinlärande allra först. Ett bra exempel är SAP Cash Application för automat-matchningar i kundreskontran som gjordes tillgänglig 9 månader tidigare i molnet jämfört med OnPrem.

Samtidigt är det så att medan S/4 HANA alltjämt inte riktigt nått upp till full ECC-funktionalitet så släpar S4HC ännu längre efter, men det är nog egentligen mindre viktigt för det handlar om en annan typ av affärssystem som riktar sig till de kunder som vågar anamma ”Fit to Standard” istället för det mer traditionella ”Fit Gap”-tänket. Det handlar om att våga köra affärsprocesser standardiserat, och med kvartalsvisa releaser så växer lösningen i en väldigt snabb takt.

Om nu SAP pushar S4HC till den absoluta fronten i kriget om kunderna var lämnar det Business ByDesign (BBD) och S/4 HANA? Beslutsträdet för när BBD inte är aktuellt är tämligen okomplicerat. Om storleken på affären är liten (typiskt sett företag i Lower General Business-segmentet) samtidigt som det inte går att aktivera något undantag till följd av att det rör sig om ett eftertraktat varumärke, snabb tillväxt eller någon annan typ av framtida potential då är BBD fortfarande spelbart. För att underlätta bedömningen så har SAP tagit fram en så kallad Brand Guardian-process som säkerställer att det är rätt kund som man säljer S4HC till.

Kvar står då S/4 HANA. Det som jag fram till helt nyligen trodde var SAPs flaggskepp i portföljen. Här är det tydligt att S4HC har företräde i positioneringen, men samtidigt är inte troligt att den existerande basen med 365.000 kunder kommer anamma molnlösningen omedelbart. SAP trycker också hårt på det här med Two Tier-scenariot där delar i större koncerner anammar molnet för att bana väg för snabbare innovationer medan kärnverksamheten kör OnPrem. Det faktum att S4HC bara är aktuell för en Greenfield-implementering gör att jag tror många kunder kommer ligga kvar i OnPrem-världen under ett antal år framöver.

Det finns fortfarande mycket som inte är helt klart för mig, men den närmaste tiden kommer jag gräva vidare för att försöka bli en regelrätt ninja på S4HC. Redan efter dessa två dagar känner jag dock att jag har tillräckligt med information för att kunna ta en inledande diskussion med våra kunder. Innan jag gör det skall jag dock smälta det första intrycket, hugga den där efterlängtade koppen java och ta mig an första kapitlet i Max Tegmarks Life 3.0.