Utvecklingstakten inom SAP har skruvats upp ordentligt de senaste åren så det blir allt mer utmanande att hänga med såväl som affärspartner som individ. Tack och lov så förstår SAP att det finns ett behov av att hjälpa till att reda ut begreppen och bjuder därför regelbundet in till olika så kallade enablement sessions.

Det som står på agendan denna vecka är en uppdatering kring SAP S/4HANA Cloud, dvs den publika molnversionen, eller ”true cloud” / multi-tenant / S4HC MTE om man föredrar de begreppen. Av bara farten behandlas även en hel del generisk information som är giltig för samtliga versioner av SAP S/4HANA.

De viktigaste punkterna är förändringar i de kommersiella förutsättningarna samt en genomgång av de innovationer som har levererat med release 1902 och 1811.

I takt med att fler och fler kunder anammar S/4HANA i molnet så skapas stordriftsfördelar för SAP vilket fortsätter trycka ner insteget i lösningen. På drygt ett år har det minsta möjliga årliga kontraktsvärdet sänkts med drygt 30% och nu kommer även Single-Tenant (S4HC STE) i exakt samma modell vilket kommer underlätta dialogen med kunder väsentligt framöver. Ur ett kommersiellt perspektiv kommer MTE och STE harmoniseras mer eller mindre fullt ut och som en konsekvens harmoniseras också kraven för att vara auktoriserad som återförsäljare.

När det gäller vägen framåt för SAPS/4HANA Cloud så är en av de viktigaste förändringarna att den tidigare aviserade utvidgningen av industri-lösningar skjuts på framtiden. Fokus ligger istället på att utveckla och förfina Discrete Manufacturing (inklusive funktioner för underleverantörer inom Automotive), Professional Services och det som kallas Administrative ERP (Finance and Two Tier ERP).

När det gäller lokaliseringar så fortsätter expansionen (38 länder, 22 språk) och samtidigt vidareutvecklas de redan tillgängliga lokaliseringarna inte bara för att möta nya legala krav utan även för att öka kvaliteten i det som redan levererats.

Ytterligare en förenkling som SAP genomför är en omdefiniering av licensmodellen där användarkategorierna harmoniseras mellan MTE och STE samtidigt som kalkylmodellen övergår till en mer renodlad Full Use Equivalent-uppsättning som kommer gynna kunderna. De Add-ons som finns tillgängliga genomgår en ompaketering och inte minst viktigt så ändras prismodellen för indirekt användning till att bli mer flexibel genom en slopad fast avgift och fler nivåer i pristrappan.

När det gäller de strategiska utvecklingsprinciperna så har inte så mycket ändrats utan det är fortsatt fokus på att driva automatisering genom ”smart alerts”, realtidsdata och smarta applikationer som till stor del får sin styrka från olika tillämpningar av maskinlärande.

En funktion som introduceras med 1902 är Advanced Financial Closing som syftar till att öka produktiviteten i samband med bokslut, månadsavstämningar mm. Lösningen kommer med ett antal färdiga analytics-appar som tillåter monitorering av processen i realtid. Utöver detta så gör SAP också många förändringar inom finans som vida övergår mitt förstånd så den som vill veta mer bör leta upp delta-dokumentationen för den nya releasen eller signa upp sig på något av SAPs många webinar som går igenom allt i detalj.

Som teknikintresserad var den största behållningen introduktionen till Situation Handling som är en specifik tillämpning som skulle kunna fungera som ett komplement till fördefinierade intelligenta applikationer där syftet är att enkelt kunna instruera systemet hitta anomalier och automatiskt analysera informationen och föreslå åtgärder. Det är svårt att avgöra just hur flexibelt ramverket kommer bli i framtiden, men det som kittlar är förmågan att själv kunna få definiera sina kritiska situationer och vid behov kunna gå utanför den digitala kärnan för att konsumera ML-resurser och föda tillbaka in i processen. Jag kan inte påstå att jag greppat alla detaljer, men det känns som ett spännande område att utforska framöver.

När det gäller just maskinlärande i övrigt så har vi ju idag tre olika teknologier från SAP att jobba med. SAP Predictive Analytics i SAP Analytics Cloud, HANA Predictive Analytics Library och SCP Machine Learning Foundation. Det som har varit utmanande hittills har varit att förstå hur dessa teknologier kommersialiserats från SAP i form av applikationer och “tjänster”, och under året kommer det ske en del förändringar för ökad transparens. Det som är väldigt tydligt är dock att introduktionen av embedded intelligence växer lavinartat så här blir nog utmaningen att hjälpa kunderna förstå hur detta kommer påverka deras respektive verksamheter. Att få användarna att lita på att systemet kommer fatta rätt beslut och släppa lite av kontrollen kommer sannolikt att ta tid, och här tror jag transparens kommer bli viktigt. Frågan är dock om transparens räcker om det blir för svårt för den vanliga användaren att förstå de bakomliggande modellerna? Kanske öppnas det upp en marknad för den som kan översätta maskinlärande-logiken till något som vi vanliga dödliga kan ta till oss och känna oss trygga med?

Som ni märker så är det rätt mycket som avhandlas under dessa sessioner med SAP, och det finns ingen möjlighet för mig att täcka in allting här och nu, men den goda nyheten är att för den som tycker det här låter intressant så finns det en del platser kvar till nästa Nordiska stopp på turnén som blir Stockholm den 26-27 mars.